Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

+ Đ/c Hoàng Đức Thuận  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

+ Đ/c Hoàng Minh Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã

+ Đ/c Hoàng Văn Ga - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã

+ Đ/c Hoàng Văn Dực - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND xã.

+ Đ/c Hoàng  Thanh Hiếu- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã.

+ Đ/c Nông Văn Tám, Đảng uỷ viên, Uỷ viên UBND, Trưởng Công an xã.

About