Skip to main content
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và X
Số hiệu văn bản
552/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08-04-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About