Skip to main content
Trích yếu THÔNG BÁO Niêm yết công khai kết quả xác định dạng tật và mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Hữu Liên
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Xác định dạng tật và mức độ khuyết tật đợt 4 năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Lịch làm việc mùa Đông
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Về việc tăng cường quản lý hành lang ATGT tuyến đường tỉnh lộ 243 và giải toả, tháo dỡ các công trình xây dựng trên chợ xã Hữu Liên
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Lịch làm việc mùa hè
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Thông báo

About