Skip to main content
Trích yếu Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết và dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn xã Hữu Liên
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Niêm yết công khai kết quả xác định dạng tật và mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Hữu Liên
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Hữu Liên
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả rà soát; công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Hữu Liên
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Xác định dạng tật và mức độ khuyết tật đợt 4 năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Lịch làm việc mùa Đông
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Hữu Liên
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện xây dựng “Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em” năm 2023 trên địa bàn xã Hữu Liên
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About