Skip to main content

CLB THỂ DỤC DƯỠNG SINH XÃ HỮU LIÊN THAM GIA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2021 LCB THỂ DỤC DƯỠNG SINH THỊ TRẤN HỮU LŨNG

CLB THỂ DỤC DƯỠNG SINH XÃ HỮU LIÊN THAM GIA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016 - 2021 LCB THỂ DỤC DƯỠNG SINH THỊ TRẤN HỮU LŨNG

Sáng  ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tại Trung tâm VHTT&TT huyện Hữu Lũng, Câu lạc bộ TDDS Thị trấn đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và kiện toàn tổ chức nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Văn, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Hữu Lũng, các đồng chí Nguyễn Quang Nhuệ, Chủ tịch UBND thị Trấn Hữu Lũng cùng Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND và CLB Thể dục dưỡng sinh người cao tuổi của 4 đơn vị gồm: Thị Trấn, Hữu Liên, Cai Kinh và Sơn Hà.