Skip to main content

HỘI NÔNG DÂN XÃ HỮU LIÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023-2028

HỘI NÔNG DÂN XÃ HỮU LIÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023-2028

           Sáng ngày 01 tháng 3 năm 2023, Hội nông dân xã Hữu Liên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện; các đồng chí là chủ tịch hội nông dân của xã qua các thời kỳ; đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, hiệu trưởng các nhà trường xã Hữu Liên và 44 đại biểu đại diện cho 774 hội viên trong toàn xã.

a

Các đại biểu về dự Đại hội

           Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Hội nông dân xã trong nhiệm 2018-2023. Tuy còn gặp không ít khó khăn, song 5 năm qua, Hội nông dân xã Hữu Liên đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính của Hội và của địa phương, đặc biệt là các nghị quyết, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tuyên truyền khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng cộng đồng nông thôn, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

a

Toàn cảnh Đại hội

           Công tác tuyên truyền của Hội được đổi mới có chiều sâu, hình thức tuyên truyền đa dạng , phong phú, dễ tiếp cận, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, súc tích, dẽ nghe, dễ hiểu. Một số hình thức tuyên truyền gắn với tổ chức Hội có kết quả cao như: Tổ chức các hội thi, hội nghị, toạ đàm, tiếp tục duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên trang thông tin điện tử của xã, trên mạng xã hội zalo, facebook…tuyên truyền các gương điển hình, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Trong lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đầu tư nên tiếp tục ổn định và phát triển. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được nhiều hộ dân áp dụng, nhiều mô hình sản xuất phát triển kinh tế có thu nhập ổn định. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, dịch vụ kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu cho sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 466,18ha/năm; tổng sản lượng lương thực ước đạt 320/tấn/ha/năm (chủ yếu là cây nông nghiệp và trồng các loại rau màu).

a

Gian trưng bày một số sản phẩm nông, lâm nghiệp của hội viên nông dân tại Đại hội

Về tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ: Hoạt động phát triển du lịch cộng đồng được quan tâm, phát triển, duy trì nhân rộng mô hình Homestay đến nay tổng toàn xã có 13 hộ hội viên làm dịch vụ Homestay đón tiếp khách nghỉ lưu trú tại 04 thôn (Làng Bên, Đoàn Kết, Ba Lẹng và Tân Lai).

           Công tác phát triển hội viên được Hội triển khai phù hợp với tình hình nông dân trong giai đoạn hiện nay, Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội luôn được Hội quan tâm. Đến nay 7/7 thôn đều có tổ chức Hội, không có thôn nào "Trắng" hội viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 18 hội viên mới, đạt 100% chỉ tiêu huyện Hội giao, nâng tổng số hội viên lên 774 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Công tác chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành Hội Nông dân được thực hiện theo Điều lệ Hội, theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành đã xây dựng trong nhiệm kỳ. Nghị quyết Đại hội X Hội Nông dân xã về xây dựng quỹ hội nhằm hỗ trợ hội viên nông dân nghèo, hội viên gặp khó khăn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần làm tăng thêm nguồn kinh phí hoạt động của Hội và chi phí khác được hội quan tâm thực hiện, đồng thời cũng là chỉ tiêu thi đua hàng năm. Tính đến nay 7/7 chi hội có quỹ. Tổng số quỹ chi hội của các chi hội đến nay có 49.162.000 đồng, bình quân quỹ mỗi chi hội đạt 7 triệu đồng/chi hội, bình quân trên một hội viên đạt 63.500 đồng/hội viên. Hàng năm các chi hội hội thu, trích nộp hội phí các cấp đạt 100% chỉ tiêu giao.

a

Đồng chí Hoàng Minh Tiến- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã, tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Nông dân xã Hữu Liên còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, các chương trình giảm nghèo, ủng hộ từ thiện…từ những phong trào này đã tác động rộng khắp trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. Trong 5 năm qua đã có tổng số 380 lượt hộ hội viên Nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; kết quả số hội viên Nông dân được công nhận hộ SXKD giỏi các cấp là 90 lượt (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Hội phối hợp vận động hội viên, nông dân giúp nông dân thoát nghèo được 50 hộ. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có mức thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên, điển hình như: Mô hình sản xuất gạch không nung của ông Hoàng Quốc Toản, thôn tân Lai; ông Lý Văn Đoài thôn Liên Hợp; mô hình sản xuất nuôi vịt đẻ trứng của ông Hoàng Văn Cảnh, thôn Ba Lẹng; ông Hoàng Văn Thiết thôn Đoàn Kết; mô hình nuôi ngựa sinh sản của ông Hoàng Văn Chánh, ông Hoàng Văn Mạch thôn Đoàn Kết; mô hình Homestaay của bà Sầm Thị Vân, thôn Tan Lai; ông Hoàng Văn Chĩnh, thôn Làng Bên; bà Lèo Thị Thim, thôn Làng Bên; mô hình dịch trồng cây ăn quả của ông Hoàng Văn Đàn, thôn Làng Bên...Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất,vươn lên làm giàu; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương.

a

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho cá nhân và tập thể Hội Nông dân xã Hữu Liên trong nhiệm kỳ 2017-2022

           Hội Nông dân xã Hữu Liên đã xây dựng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ , dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

           Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân xã Hữu Liênđã đề ra 19 mục tiêu cụ thể và 4 giải pháp nhằm xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh

a

Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện phát biểu tại Đại hội

a

Đồng chí Hoàng Minh Tiến- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Hoàng Minh Tiến- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã biểu dương ghi nhận những kết quả của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới; đồng thời yêu cầu: Hội Nông dân xã Hữu Liên cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật trong cán bộ hội viên, nông dân. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội. Không ngừng củng cố và xây dựng Hội vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức. Tăng cường công tác kết nạp, tập hợp hội viên. Đồng chí mong rằng những năm tiếp theo Đảng bộ, chính quyền và các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Hội và phong trào nông dân, giúp cho tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ .

a

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt

           Với tinh thần đoàn kết - đổi mới – hội nhập – phát triển, Đại hội nông dân xã Hữu Liên đã bầu được 11 đồng chí vào BCH khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028, ông Vi Văn Tọn, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028./.

Hoàng Nhung – Công chức VHXH