Skip to main content

Hữu Liên tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Hữu Liên tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sáng ngày 29/12/2021, HĐND xã Hữu Liên, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Về dự có đồng chí Trần Quốc Phong -  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã. Tại Kỳ họp, UBND xã Hữu Liên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021, phương hương nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022. Nhìn chung, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cán bộ và nhân dân xã Hữu Liên đã đoàn kết và giành được nhiều kết quả đáng phấn khởi. UBND xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nhân dân vay vốn từ các ngân hàng phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay tổng vốn vay của nhân dân tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên 20 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực VH-XH; thực hiện tốt đề án nếp sống văn minh. Trong năm có 7/7 thôn được công nhân và công nhận lại danh hiệu thôn văn hóa, 91,9% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; các cơ quan trường học, trạm y tế được công nhận có nếp sống văn hóa. Bên cạnh đó, xã Hữu Liên còn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Hoàn thành kế hoạch tiêm vacxin cho người dân từ 18 tuổi trở lên đảm bảo an toàn. Quan tâm và triển khai thực hiện tốt chính sách xã hội, các chính sách đối với người có công trên địa bàn xã đảm bảo đúng đối tượng. Công tác QP- AN- An ninh nông thôn được đảm bảo.