Skip to main content

RA MẮT MÔ HÌNH CLB SINH HOẠT VĂN HÓA DÂN GIAN DÂN TỘC TÀY, DAO XÃ HỮU LIÊN

RA MẮT MÔ HÌNH CLB SINH HOẠT VĂN HÓA DÂN GIAN DÂN TỘC TÀY, DAO XÃ HỮU LIÊN

         Thực hiện Kế hoạch số 26 /KH-SVHTTDL, ngày 12/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việc thực hiện dự án số 6 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền năm 2023; Quyết định số 196/QĐ-BTC, ngày 18/5/2023 của Ban tổ chức xây dựng 10 mô hình CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023.

a

              Tối ngày 5/7/2023, tại xã Hữu Liên, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức chương trình báo cáo kết quả xây dựng mô hình và lễ ra mắt thành lập Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Dao các thôn xã Hữu Liên. Tham dự chương trình có ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Phòng Văn hóa và thông tin huyện, Trung tâm VH,TT&TT huyện Hữu Lũng; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã, Ban giám hiệu Trường Tiểu học xã Hữu Liên cùng các nghệ nhân, hội viên CLB và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã.

a

    

a

     Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị chuyên môn của Sở VHTT&DL, huyện Hữu Lũng và xã Hữu Liên triển khai xây dựng mô hình CLB. Từ ngày 02/6/2023, BTC đã tổ chức khai giảng lớp truyền dạy, phục dựng các làn điệu dân ca văn hóa dân gian truyền thống dân tộc Tày, Dao cho học viên gồm các nội dung như: Hát then, đánh đàn tính; múa chầu then; hát páo dung dân tộc Dao, thổi kèn pí lèng; hát đồng dao… Qua đó giúp các học viên nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản và thực hành trình diễn tốt các loại hình dân ca đã được học. Đồng thời nắm bắt được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình CLB nhằm để bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát triển du lịch… Trong chương trình, các đại biểu đã được theo dõi 13 tiết mục do các nghệ nhân, học viên là thành viên CLB sinh hoạt văn hóa biểu diễn báo cáo kết quả học tập.

a

         Nhân dịp này, lãnh đạo Phòng VHTT huyện đã trao quyết định thành lập CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Dao các thôn xã Hữu Liên cho Ban Chủ nhiệm CLB với 47 thành viên.

a

Ban tổ chức cũng trao tặng CLB một số trang phục, đạo cụ… với kinh phí gần 70 triệu đồng nhằm phục vụ duy trì và phát triển CLB.

Hoàng Nhung – Công chức VHXH

About