Skip to main content

TRIỂN KHAI NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2023

Thực hiện Công văn số 1621/UBND-VH, ngày 22/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện; Công văn số 126-CV/HĐTN ngày 13/9/2023 của Huyện đoàn Hữu Lũng về triển khai Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Hữu Liên– Đoàn Thanh niên xã Hữu Liên triển khai tổ chức hoạt động hướng dẫn nhân dân, thanh niên cài đặt và sử dụng App Công dân số xứ lạng, VNeID, tạo tài khoản và nộp hồ sơ dịch vụ côn trực tuyến.

aaaaa

Hoàng Vũ - Bí thư Đoàn xã

About