Skip to main content

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

          Thực hiện Kế hoạch số: 303/KH-UBND, ngày 25/9/2023 của Ủy ban nhân dân Huyện Hữu Lũng về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Công văn số 2867/SGDĐT-GDTX, ngày 19/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2023. Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Hữu Liên phối hợp với Trường THCS xã Hữu Liên đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Về dự và chỉ đạo buổi lễ có bà Hoàng Thị Luận, Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa - Xã hội, Phó Giám đốc TTHTCĐ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hữu Liên, Bà Lương Thị Mỹ An, Phó Giám đốc TTHTCĐ, Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường THCS xã Hữu Liên, ông Lăng Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THCS xã Hữu Liên; tham dự buổi lễ có các thầy giáo, cô giáo và 326  học em học sinh của trường THCS xã  Hữu Liên.

         Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, thầy Lăng Văn Đức – Hiệu trưởng đã nêu bật Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người là tấm gương sáng về việc tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một con đường đào tạo chính quy nào. Chính từ sự học đó mà Bác đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đến với bến bờ vinh quang.

a

Thầy: Lăng Văn Đức phát biểu Khai mạc tại buổi lễ

         Phát biểu chỉ đạo và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” bà Hoàng Thị Luận, Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa - Xã hội, Phó Giám đốc TTHTCĐ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hữu Liên đã khảng định: Ðảng ta cũng xác định: "Giáo dục và Ðào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu". Sự nghiệp giáo dục đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Ðiều đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Ðảng và Nhà nước về "Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo"; đầu tư thích đáng cho Giáo dục và Ðào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến về tinh thần xây dựng xã hội học tập. Tổ chức tốt tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” là góp phần tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc trên địa bàn. Học tập suốt đời, Đó là một xã hội mà mỗi cá nhân luôn tích cực chứ không thụ động. Hơn nữa, học tập suốt đời cũng giúp người khác gắn kết, gần nhau hơn, cũng là niềm vui, giúp mỗi người cảm thấy hoàn thiện bản thân mình.

a

Bà Hoàng Thị Luận, Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa - Xã hội, Phó Giám đốc TTHTCĐ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hữu Liên, Phát biểu chỉ đạo và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”

Nhân dịp này Hoàng Thị Luận, thay mặt TTHTCĐ và Hội Khuyến học xã Hữu Liên đã trao tặng  04 phần thưởng cho các em học sinh có thành tích tiêu biểu xuất sắc của Trường THCS xã.

a

Bà Hoàng Thị Luận thay mặt TTHTCĐ và Hội Khuyến học xã trao tặng thưởng cho học sinh tiêu biểu xuất sắc.

Cũng trong chương trình Lễ khai mạc các đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh cũng đã tham gia ủng hộ cho quỹ “Hũ gạo tình thương”  với tổng số tiền là 1.562.000đ. Nguồn Quỹ này sẽ dùng để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.

aaa

Đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia ủng hộ quỹ "Hũ gạo tình thương"

 

 

Đặng Ngọc Giang - Giáo viên Trường THCS xã Hữu Liên

About